FANDOM


Cuongyuki - Chủ nhiệm

Jacky - Lãnh đạo cao cấp chưa được công nhận

Kej Nhoz - Thợ may biến thái

Hải Ngọc - Má mì

Prince Moon - Ba chấm

Các trang trong thể loại “Staff”

5 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 5 trang.