FANDOM


Các Projects mà nhà HO-OH đã và đang thực hiện :)


- Snow love - Snow Lady Legend - Truyền thuyết Tuyết Nữ (Nhật Bản)

- Guilty Gear XX

- Saint Seiya - "Hermes"

- Mermaid - Ningyo

- Hitman reborn - 6918

- X 1999 - "Subaru"

- Kyuubi - 9 Tails Fox - Cửu Vĩ Hồ Ly

-

-

-

Tiểu thể loại

Thể loại này có 2 tiểu thể loại sau, trên tổng số 2 tiểu thể loại.

C

Y

Các trang trong thể loại “Cosplay Projects of HO-OH HOME”

8 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 8 trang.